FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA MKGTRAVEL ACCOMODATION

1. Karta Stałego Klienta MKG TRAVEL ACCOMODATION upoważnia do 10% zniżki na pobyty w obiektach należących do grupy i wyliczonych na stronie www.mkgroup.co/accomodation

2. Kartę może nabyć każdy, kto odwiedził obiekty należące do grupy MKG TRAVEL ACCOMODATION minimum 3 razy.

3. Karta jest wręczana przy kolejnej wizycie gościa w obiekcie, na jego prośbę.

4. Zgłoszenie chęci nabycia Karty Stałego Klienta powinno być zgłoszone obsłudze obiektu podczas procesu rezerwacji. Karty wydawane są nieodpłatnie.

5. Karty Stałego Klienta są imienne i stają się ważne z chwilą podpisania imieniem i nazwiskiem przez gościa.

6. Gość jest zobowiązany do powiadomienia obsługi obiektu o posiadaniu Karty Stałego Klienta podczas procesu rezerwacji.

7. Zniżki są oferowane na ceny zamieszczone w cenniku aktualnym dla danego obiektu i obowiązują tylko w przypadku rezerwacji bezpośrednio dokonywanych w obiekcie (mailowo, telefonicznie, przez zakładkę “Rezerwacje” na stronie www obiektu). Zniżki nie obowiązują na rezerwacje dokonywane przez pośredników (portale internetowe).

8. Zniżki nie łączą się z innymi.

9. Gość może nabyć tylko 1 Kartę Stałego Klienta.

10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia Karty Stałego Klienta, gość może wystąpić do obiektu z prośbą o wydanie kolejnej. Koszt wydania kolejnej karty to 50 PLN.

11. Limit kart ograniczony.

TOP